Operational Management Solutions-Informational consulting and training for automotive industry

Loading

Archives February 2022

Dezvoltarea unei diagrame de proces – flow chart

Acest articol conține sfaturi privind dezvoltarea unei diagrame de proces.

Dezvoltarea diagramei de proces

Descompuneți procesul analizat în 3 nivele:

 • domeniu
  • operații
  • faze

Un exemplu de structurare pe nivele:

 • Linie asamblare X98
  • Stație de lucru asamblare cheder
   • Operator: fixare subansamblu pe echipament (fixture)

Prin descompunerea procesului în 3 nivele vom putea dezvolta robust analiza modului de defectare și a efectelor.

Un exemplu:

Un exemplu de diagramă de proces

Cerințe

Acestea sunt cerințele minime recomandate pentru a asigura compatibilitatea cu cerințele IATF și cele specifice clienților și nu în ultimul rând legătura cu P FMEA.

 • Procesul trebuie să fie prezentat de la recepție la expediție incluzând reprelucrările.
  • Varianta 1: se poate dezvolta un singur document
  • Varianta 2: structurarea documentației pe procese (recepție, fabricație, expediție)

Aceste abordări sunt funcție de organizarea fiecărei fabrici.