AMDE

Definiție AMDE este un acronim pentru Analiza Modului de Defectare și a Efectelor. Conform manualului AIAG VDA versiunea 2019, AMDE este o metodă sistematică, bazată pe lucrul în echipă aplicată pentru: Evaluarea riscurilor tehnice potențiale de defectare a produsului și procesului Analiza cauzelor și a efectelor acestor defectări Documentarea acțiunilor preventive și de detecție Recomandarea …

AMDERead More

Degradation Test

Definition: Test cycle applied for a prototype and product targeted characteristics are measured then the test continues and again same targeted characteristics are measured again. The goal is to see the evolution of degradation over time or cycles.

Digital Transformation

Introduction of new digital elements that change the way the company operate its business processes or other management processes. Digital transformation is not just about the technology it is an improvement initiative – has to lead to change the processes and ultimately the organization culture.

EDI

Acronym for: Electronic Data Interchange Definition: The computer-to-computer exchange of formatted data  between trading partners in a standard for or syntax (e.g. VDA, ANSI, ASC X12, UN/EDIFACT).