Operational Management Solutions-Informational consulting and training for automotive industry

Loading

Ameliorarea unor procese pentru a asigura compatibilitarea cu cerintele VDA 6.3/D-TLD

Acest proiect a avut drept scop analiza proceselor și identificarea posibilităților de îmbunătățire ale proceselor unei organizații specializata in asamblarea componentelor și a echipamentelor de interior pentru producătorul auto Volkswagen Group/Audi. 

Activitățile au presupus o evaluare inițială a desfășurării proceselor actuale, a identificării diferențelor dintre practica curentă și cerințele specifice Volksagen (Formel Q-Konkret) precum și implementarea schimbărilor necesare.

Echipa OMS a efectuat următoarele activități:

  • audit intern în baza VDA 6.3 pentru a identifica zonele de amelioare necesare
  • implementarea unor procese necesare avtivităților de management proiect, inspecție recepție, 8D, audit furnizori potențial
  • ameliorarea FMEA process, Control Plan și standarde de lucru pentru linia de asamblare a clientului
  • instruirea personalului din Departamentul Calitate pentru SSA (Supplier Self Assesment)

Auditul efectuat de client s-a incheiat cu rezultatul B – furnizor acceptat pentru noul proiect Audi.