Operational Management Solutions-Informational consulting and training for automotive industry

Loading

Archives April 2021

Contingency Plans

Main goal of such plans is to assure business continuity. If it is seen from a quality point of view the goal is to maintain production output to deliver according customer request by respecting customer requirements.

The model of contingency plan

Entry point is the risk identification. Depends of contingency plan scope, the risks falls in several categories:

 • quality: risks related to manufacturing processes, equipment (key equipment), needed infrastructure
 • supply chain: provided products, services or outsourced processes (risk related to delivery stop or nonconforming delivered products)
 • environment: natural disasters, pandemic
 • infrastructure: IT (risks related to cyber-attacks), interruption of infrastructure related services (gas, water, electricity..)

Start from identified risks the necessary contingency plans has to be defined taking in consideration the effect of identified risk. Then, the plans has be implemented by establishing rules (procedures, instructions, interfaces..) and perform trainings necessary to finish the implementation.

To check the effectiveness of plans (are they really works and provides necessary results) we need to plan and implement methods like simulation and test.

By evaluation the results we can establish if an improvement needed and if it is needed to establish the necessary actions.

Analiza Modurilor de Defectare si Efectelor Inversată – Reverse FMEA

Despre AMDE sau FMEA

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)-AMDE (Analiza Modurilor de Defectare si a Efectelor) este o metodă bazată pe lucrul în echipe multidisciplinare aplicată cu scopul minimizării riscurilor care pot apare în procesul de dezvoltare în baza promovării cooperării între departamente, într-un stadiu de dezvoltare timpuriu al proiectului.

FMEA-AMDE permite capitalizarea experiențelor din dezvoltare și viața serie, experiență care se poate reutiliza în cadrul proiectelor noi (dezvoltarea sistemului de ”lesson learned” și transversalizarea experienței în companie).

AMDE inversat-R FMEA este un instrument ajutător în analiza/ revizuirea AMDE. Scopul este de a reduce Indicele de Prioritate al Riscului în baza deciziilor bazate pe date reale din proces. Este practic aplicarea AMDE + PDCA în vederea optimizării procesului.

Clienții care ne cer aplicarea AMDE inversat

Cerințele specifice ale clienților reprezintă ”interpretarea sau cerințe suplimentare ale acestui standard internațional al sistemului de management al calității pentru industria auto” – conform definiției IATF.

Practic aceste cerințe specifice sunt definite de clientul vostru extern, acesta poate fi:

 • Producătorul de mașini (car maker)
 • Furnizorul de rangul 1 (first tier supplier), dacă noi suntem furnizor de rang 2,.. Ș.a.m.d. conform lanțului de furnizare – în ce ”zală” ne aflăm..

Pentru a accesa cerintele specifice ale clientilor (constructorilor auto) accesati siteul IATF- https://www.iatfglobaloversight.org/oem-requirements/customer-specific-requirements/

Ce este și cum se realizează AMDE inversat

AMDE inversat-R FMEA a fost gândit ca un instrument ajutător în analiza/ revizuirea AMDE având scopul final de a reduce Indicele de Prioritate al Riscului în baza deciziilor bazate pe date reale din proces.

AMDE inversat va facilita identificarea unor noi moduri de defectare care nu au fost identificate în fazele de proiect precum și validarea/ actualizarea apariției și detecției în baza datelor reale/ observarea din procesul de producție.

Reverse FMEA vs FMEA

Aplicarea AMDE I-R FMEA constă în:

 • Planificarea analizei (1)
 • Realizarea analizei (2)
 • Dezbatere-observații (3)
 • Actualizarea AMDE în baza rezultatelor analizei (4)

Planificarea analizei

Planificarea analizei constă în principal în stabilirea domeniului analizei, stabilirea echipei, stabilirea calendarului (funcție de producție-oprirea stației de lucru) luând în considerare și faza curentă a proiectului.

Realizarea analizei

Realizarea analizei presupune analiza AMDE/ FMEA în locație și observarea procesului.

Dezbatere- observații

Această etapă prespune discuții în echipă privind concluzia asupra desfășurării etapelor anterioare din realizarea analizei.

Concluziile se pot interpreta folosind metoda semaforului pentru operația analizată:

G
Verde
Metoda de control a procesului este stabilită la locul de muncă unde se va crea funcția. Piesele defecte nu vor părăsi locul de fabricație fără să fie verificate.
Y
Galben
Procesul deține metode de control. Modurile de defectare pot apare și piesele pot părăsi locul de fabricație fără a fi detectate/izolate potențialele moduri de defectare/cauze. Se va descoperi problema în următorul pas al procesului, înainte de a fi trimise pentru procesarea ulterioară.
R
Roșu
Procesul nu deține metode de control. Erorile de fabricație se pot întâmpla iar piesele pot părăsi locul de fabricație fără a fi izolate.Nu se va detecta problema in niciun proces înainte de a fi trimise pentru procesarea ulterioară.

Actualizarea AMDE în baza rezultatelor analizei

Actualizarea AMDE în baza analizei anterioare presupune:

 • Compararea cu AMDE pentru identificarea noilor riscuri sau re-evaluarea celor existente
 • Reiterare AMDE proces în baza comparației anterioare

În urma dezbaterii observațiilor este posibil să fie necesară implementarea unor acțiuni de securizare (containment actions) sau actualizarea unor documente conexe precum Plan de control, standarde de proces..

Este recomandată prezentarea activităților într-un raport de activitate – un sumar al progresului studiilor AMDE și AMDE I.

Fișiere suport pentru implementarea metodei

Reverse FMEA – formular – descarca de aici.

This free template comes without any warranty for the user. If there are software modules, functions, classes used it comes without any warrany for the user.

Where there is software embeded, it was developed by Omnium.