Operational Management Solutions-Informational consulting and training for automotive industry

Loading

Generalități, structură, noduri-evenimente și porți.

Generalități

Arborele de defectare este o metodă deductivă aplicată în scopul determinării combinațiilor de cauze care pot duce la un eveniment legat de nefuncționarea unui sistem.

Practic este un instrument prin care descriem sistemul în componente (noduri) care pot avea simultan doar o stare din două potențiale (exemplu: intact/ sau defect).

Starea unui component va reprezenta evenimentul asociat nodului. Starea se va descrie binar (0: OK, 1: Defect).

Dacă vom transpune în noduri evenimente care pot să apară sau nu vom obține o structură în care fiecare nod descrie un eveniment care poate avea 2 stări:

  • 0: evenimentul nu a apărut
  • 1: evenimentul a apărut

Structură

Nodurile sunt legate prin intermediul unor funcții (gate) care descriu starea fiecăruia în funcție de stările nodurilor anterioare.

Astfel vom obține un arbore precum:

Exemplu Arbore Defectare
Legătura dintre evenimentul curent și evenimentele precedente prin intermediul porților

Evenimentul din vârful arborelui este top event – evenimentul de vârf. Apariția sau neaparația sa descrie starea de funcționare a sistemului.

Pentru evenimentul din vârful arborelui vom considera 3 manifestări posibile ale predecesorului său dacă acesta este unic:

Eșec primarEșecuri ale componentelor care apar în condiții de utilizare permise. Cauzele acestora provin din proiectare sau din caracteristicile de material.
Eșec secundarDescriu eșecuri ale componentelor care apar ca un rezultat al unei cauze externe.
Eroare comandăDescriu eșecuri cauzate de operare incorectă a utilizatorului.

Dacă evenimentul superior nu apare ca urmare a eșecului unui element de sistem, trebuie să identificăm evenimentele care conduc la evenimentul superior.

Porți – gates

Acestea sunt funcțiile prin care descriem starea unui nod în funcție de stările predecesorilor săi. În abordarea curentă vom considera apariția evenimentului în funcție de apariția predecesorilor săi.

Exemplu arbore defectare -gates
Arbore defectare – gate (funcție)

În acest exemplu evenimentul de vârf este reprezentat de imposibilitatea pornirii unui motor – Motorul nu poate fi pornit. Apariția acestui eveniment este cauzată de apariția evenimentului Motor nu funcționează, eveniment descris ca urmare a posibilității de apariție în 3 manifestări diferite:

  • (1): motorul nu funcționează deoarece a fost proiectat/ fabricat greșit (eveniment primar).
  • (2): motorul nu funcționează deoarece au apărut cauze externe, de exemplu în motor au intrat particole de noroi (eveniment secundar).
  • (3): motorul nu funcționează deoarece utilizatorul nu a declanșat funcționarea sa, de exemplu nu a apăsat butonul care comanda pornirea motorului (eroare comandă).

Cele 3 manifestări ale evenimentului motorul nu funcționează constituie evenimente independente, iar relația dintre ele (intrări pentru evenimentul de vârf motorul nu poate fi pornit) este descrisă de funcția logică ”|”.

Simbolul ”|” descrie funcția OR (SAU) este interpretat în azul nostru astfel:

Dacă motorul nu funcționează înseamnă că a fost fabricat eronat SAU au intrat particole de noroi SAU utilizatorul nu a apăsat butonul de pornire. Practic unul din cele 3 evenimente a primit starea 1 – activ în loc de 0 – inactiv.

Despre funcțiile care descriu porțile vom discuta într-un articol ulterior.