Operational Management Solutions-Informational consulting and training for automotive industry

Loading

Analiza modului de defectare și a efectelor

Prezentarea generală a metodei și exemple


Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) este o metodă (instrument) care ne ajută să controlăm riscurile din proiectarea produsului (design) și proces. Controlul acestor riscuri este concentrat prioritar pe prevenție.

FMEA este declanșat de:

 • Apariția unor noi modele, noi tehnologii sau unui nou proces
 • O nouă aplicare a proiectului sau procesului existent
 • Modificări tehnice la un design sau proces existent

Modelul în 7 pași


Conform manualului AIAG VDA FMEA 2019 este recomandată desfășurarea metodei în 7 pași:

Pasul 1: Definirea domeniului și planificarea proiectului

 • Identificarea proiectului
 • Plan de proiect
 • Limitele analizei
 • Lecții învățate
 • Bazele etapei de analiză a structurii

În cazul în care nu este utilizat un software pentru FMEA este recomandată utilizarea M365 SharePoint/ Teams sau platfprme similare care permit lucrul în mod colaborativ.

Pasul 2: Analiza structurii

 • Vizualizarea domeniului de analiză
 • Identificarea interfețelor și interacțiunilor
 • Bazele etapei de analiză a funcțiilor

Pasul 3: Analiza funcțiilor

 • Identificarea funcțiilor produsului sau procesului
 • Identificarea interfețelor și interacțiunilor
 • Bazele etapei de analiză a defecțiunilor

Pasul 4: Analiza defectărilor

 • Vizualizarea relațiilor de defectare
 • Crearea structurilor de defecțiuni
 • Identificarea surselor de variație
 • Bazele înregistrării defecțiunilor pe formularul FMEA

Efectul modului de defectare, apariția cauzei și detecția se vor cuantifica folosind matricea următoare:

În ultima coloană putem introduce exemple din organizația noastră. În acest fel vom personaliza analiza defectărilor.

Pasul 5: Analiza riscurilor

 • Alocarea controalelor de prevenire / detecție
 • Evaluarea severității, apariției și detectării
 • Colaborarea dintre client și furnizor (severitate)
 • Bazele etapei de optimizare

Matrice Gravitate Efect

Matrice Apariție cauză

Matrice Detecție

În funcție de combinarea celor 3 factori – Gravitate, Apariție și Detecție este stabilită prioritatea acțiunii care se va documenta în pasul următor (6-Optimizare):

PA-Prioritatea Acțiunii indică necesitatea de a implementa acțiunea:

PA – Prioritate AcțiuneNecesitate implementare
H – High (Înaltă)Shall/ Trebuie..
M – Medium (Medie)Should/ Ar trebui
L – Low (Scăzută)May/ Ar putea
Tabela 1: Prioritatea acțiunii

Pasul 6: Optimizarea

 • Atribuirea responsabilităților
 • Documentarea acțiunilor
 • Implementarea acțiunilor
 • Confirmarea eficacității acțiunilor
 • Îmbunătățirea continuă a produsului și a procesului
 • Bazele perfecționării controalelor

Status acțiuni

Evoluția acțiunilor se poate monitoriza în baza unor statusuri:

CodeStatusCodStatus
OOpenDDeschisă
DPDecision PendingADAșteptare Decizie
IPImplementation PendingAIAșteptare Implementare
CCompletedFFinalizată
NINot ImplementedNINeImplementată
Status acțiuni conform manual AIAG VDA FMEA 2019

Pasul 7: Documentarea rezultatelor

 • Documentarea finalizarării sarcinilor
 • Sinteza rezultatelor

Modul de implementare a acestui pas este la latitudinea organizației.

Un exemplu aici, prin utilizare M365 SharePoint – Project:

Fișiere și exemple disponibile:

Articole legate de FMEA proces: AIAG VDA FMEA webinars in pademie, Curs Operational Management Solutions FMEA proces parte a core-tools

AIAG VDA FMEA webinars in April 2020

During April I had the possibility to sustain webinars regarding AIAG VDA FMEAProcess FMEA together with our Dekra training partner.

During several online sessions I had the possibility to meet lot of peoples interested, from various automotive companies.

In this webinar we have discussed:

 • What are major differences between AIAG FMEA and AIAG VDA FMEA
 • Process breakdown – from highest level up to lowest level
 • Link Process – Function and requirement(s)
 • How to define failure modes
 • Effects and associated severity
Dekra FMEA presentation

I found interest in this topic, positive feedback and not at last lot of curiosity .

Thank you Dekra and my colleagues from automotive industry for this opportunity!

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6664532029352349697/

Not at last, I invite you to read articles regarding D FMEA and P FMEA and download free XLSM templates from my colleagues – Omnium Software Products.Contact


Alexandru TUDOSE

Phone: +40 724 349 179

E-mail:

alexandru.tudose@operationalmanagementsolutions.eu

Personal web site – qualifications:

https://alexandrutudose.ro/my-studies/

Linkedin: Alexandru TUDOSE