Operational Management Solutions-Informational consulting and training for automotive industry

Loading

Knowledge Base

A C D E F G Î J K L M N O P Q R S T V Y

calitate

măsura în care un ansamblu de caracteristici  intrinseci ale unui obiect îndeplineşte cerinţele.

ISO 9000

capabilitate

capacitatea unui obiect de a realiza un element de ieşire care va îndeplini cerinţele pentru acel element de ieşire.

Cellular Manufacturing

An approach in which manufacturing work centers (cells) have the total capabilities needed to produce an item or group of similar items; contrasts to setting up work centers on the basis of similar equipment or capabilities, in which case items must move among multiple work centers before they are completed.

cerinţă

nevoie sau aşteptare care este declarată, în general implicită sau obligatorie.

ISO 9000

Changeover

As used in manufacturing, the time from when the last “good” piece comes off of a machine until the first “good” piece of the next product is made on that machine. Includes warm up, first piece inspection and adjustments.

client

persoană sau organizaţie care ar putea primi sau primeşte un produs sau serviciu, destinat acestei persoane sau organizaţii sau care este cerut de aceasta.
EXEMPLU – Consumator, cumpărător, utilizator final, comerciant cu amănuntul, destinatar al unui produs sau serviciu dintr-un proces intern, beneficiar şi achizitor.
NOTĂ – Un client poate fi din interiorul sau din exteriorul organizaţiei.