Operational Management Solutions-Informational consulting and training for automotive industry

Loading

Knowledge Base

proces

ansamblu de activităţi corelate sau în interacţiune care utilizează elemente de intrare pentru a livra un rezultat intenţionat
NOTA 1 – În funcţie de contextul de referinţă, „rezultatul intenţionat” al unui proces este numit element de ieşire, produs sau serviciu.
NOTA 2 – În general, elementele de intrare într-un proces sunt elemente de ieşire ale altor procese, iar elementele de ieşire ale unui proces sunt elemente de intrare pentru alte procese.
NOTA 3 – Atunci când se face referire la două sau mai multe procese în serie care sunt corelate şi în interacţiune, ele pot fi de asemenea considerate ca un proces.
NOTA 4 – În general, procesele dintr-o organizaţie (3.2.1) sunt planificate şi realizate în condiţii controlate pentru a adăuga valoare.
NOTA 5 – Un proces, în care conformitatea (3.6.11) elementului de ieşire rezultat nu poate fi validată cu uşurinţă sau din punct de vedere economic, este în mod frecvent denumit „proces special”.
NOTA 6 – Acesta constituie unul dintre termenii comuni şi dintre definiţiile de bază pentru standardele ISO referitoare la sistemul de management menţionate în anexa SL a documentului „Consolidated ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1”. Definiţia iniţială a fost modificată pentru a se preveni efectul de circularitate între proces şi element de ieşire şi au fost adăugate notele de la 1 la 5.

Product Safety

standards relating to the design and manufacturing of products to ensure they do not represent harm or hazards to customers

IATF 16949:2016

Product Safety

According IATF 16949 product safety means:

standards relating to the design and manufacturing of products to ensure they do not represent harm or hazards to customers IATF 16949:2016

produs

element de ieşire al unei organizaţii care poate fi produs fără existenţa unei tranzacţii care are loc între organizaţie şi client.

ISO 9000.

proiect

proces unic care constă dintr-un ansamblu de activităţi coordonate şi controlate, cu dată de început şi dată de finalizare, întreprins pentru realizarea unui obiectiv conform cerinţelor specifice şi care include constrângeri referitoare la timp, costuri şi resurse
NOTA 1 – Un proiect individual poate constitui o parte a unei structuri a unui proiect mai mare şi în general are date de începere şi de finalizare stabilite.
NOTA 2 – În unele proiecte obiectivele şi domeniul de aplicare sunt actualizate şi caracteristicile produsului sau serviciului sunt definite progresiv, pe măsură ce proiectul înaintează.
NOTA 3 – Elementul de ieşire (3.7.5) al unui proiect poate consta din una sau mai multe unităţi de produs sau serviciu.
NOTA 4 – Organizarea (3.2.1)N5) proiectului este în mod normal temporară şi stabilită pentru durata de viaţă a proiectului.
NOTA 5 – Complexitatea interacţiunilor dintre activităţile proiectului nu este legată în mod necesar de mărimea.

proiectare şi dezvoltare

ansamblu de procese care transformă cerinţele pentru un obiect în cerinţe mai detaliate pentru acel obiect
NOTA 1 – Cerinţele care formează elementele de intrare pentru proiectare şi dezvoltare sunt adesea rezultatul cercetării şi pot fi exprimate într-un sens mai larg, mai general decât cerinţele care formează elementele de ieşire ale proiectării şi dezvoltării. Cerinţele sunt în general definite în termeni de caracteristici. Într-un proiect pot exista câteva stadii de proiectare şi dezvoltare.
NOTA 2 – În limba engleză, termenii “design” şi “development” şi expresia “design and development” sunt uneori utilizaţi ca sinonime şi alteori pentru a defini etape diferite din cadrul procesului global de proiectare şi dezvoltare.
În limba franceză termenii “conception” şi “développement” şi expresia “conception et développement” sunt uneori utilizaţi ca sinonime şi alteori pentru a defini etape diferite din cadrul procesului global de proiectare şi dezvoltare.
NOTA 3 – Poate fi aplicat un atribut pentru a indica natura a ceea ce se proiectează şi se dezvoltă (de exemplu proiectarea şi dezvoltarea produsului, proiectarea şi dezvoltarea serviciului sau proiectarea şi dezvoltarea procesului).